+48 502 386 386 karol@wygodnyrower.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które zamierzają udzielić lub udzieliły MAKAK Karol Popławski zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (dalej „Państwo”).

Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Popławski MAKAK Karol Popławski z siedzibą przy ul. Filtrowej 83/8, 02-032 w Warszawie (dalej „Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  a. na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  b. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  a. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni usług Mobilnego Serwisu Rowerowego.
 5. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom:
  a. podmiotom dostarczającym i administrującym systemami IT dedykowanymi działalności marketingowej (np. system CRM);
 6. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane będą regularnie usuwane wraz z momentem cofnięcia zgody;
 7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:
  Nazwa celu przetwarzania / Opis celu przetwarzania / Podstawa prawna przetwarzania / Okres przetwarzania
  a. Marketing bezpośredni / Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora / Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) / Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody
  b. Marketing oparty o pliki cookies / Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora / Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) / Cookies tymczasowe to pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 8. Przysługuje Państwu:
  a. prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b. prawo do żądania sprostowania danych,
  c. prawo do żądania usunięcia danych,
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  e. prawo do żądania przenoszenia danych,
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres e-mail Administratora: karol@wygodnyrower.pl
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest niemożność prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa.

Chcesz zorganizować Mobilny Serwis Rowerowy lub dowiedzieć się więcej na temat usługi?